ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ Եւ ԲԱՆԱՁԵւԵՐ
ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ Եւ ԲԱՆԱՁԵւԵՐ
ԱՅՍ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ ՄԵՐ ՀԵՏԱԳԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
REACH - ԴԻՏԱԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔԱՆԱԿԸ - ОХВАТ
այն ստանում ենք թե՛ օրգանիկ, թե՛ վճարովի եղանակով, այս մետրիկան ցույց է տալիս մեր պոստը/գովազդը տեսած յուզերների քանակը, այն ունիկալ է, որը ենթադրում է, եթե թեկուզ մեկ հոգու կողմից մենք ստանում ենք բազմաթիվ դիտումներ, միևնույն է հաշվարկվում է փաստացի դիտողների քանակը:
IMPRESSION - ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ - ПОКАЗЫ
այն ստանում ենք թե՛ օրգանիկ, թե՛ վճարովի եղանակով, այս մետրիկան ցույց է տալիս մեր պոստի/գովազդի դիտումների քանակը, մեկ յուզերի կողմից (reach) կարող է տեղի ունենալ բազմակի դիտումներ:
FREQUENCY - ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - ЧАСТОТА
Այս մետրիկան ցույց է տալիս, թե մեկ յուզերի կողմից (reach) միջինում քանի դիտում է կատարվել (impression):

FR = impression/reach (փաստացի ստացած դիտումների քանակը բաժանում ենք դիտած մարդկանց քանակին և ստանում ենք մեկ հոգու կողմից կատարված միջին դիտումների քանակը)

ՕՐԻՆԱԿ՝

REACH = 5000
IMPRESSION = 7000

FR = IMPRESSION/REACH = 7000/5000 = 1.4
CPM – COST OF 1000 IMPRESSIONS – 1000 ԴԻՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔԸ - СТОИМОСТЬ 1000 ПОКАЗОВ
CPM-ը ցույց է տալիս գովազդի արժեքը, այն նվազագույնը հաշվարկվում է 1000 դիտման (impression) կտրվածքով:

CPM = (total budget/total impressions)*1000 (փաստացի ծախսված բյուջեն բաժանում ենք դիտումների թվին և բազմապատկում ենք հազարով և արդյունքում ստանում հազար դիտման արժեքը)

ՕՐԻՆԱԿ՝

IMPRESSIONS = 10000
BUDGET = 3$

CPM = (total budget/total impressions)*1000 = (3/10000)*1000 = 0.3$
CPR - COST PER RESULT - ՄԵԿ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐԺԵՔԸ - СТОИМОСТЬ ОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА
CPR-ը ցույց է տալիս գովազդի արդյունքում ստացած մեկ արդյունքի արժեքը, արդյունք կարող է լինել engagement-ը (Вовлеченност) կամ օրինակ click-ը, video դիտումը, թողած լիդը, տեղի ունեցած կոնվերսիան և այլն:

CPR = (total budget/result) (փաստացի ծախսած բյուջեն բաժանում ենք ստացած արդյունքների քանակին և ստանում ենք մեկ արդյունքի արժեքը)

ՕՐԻՆԱԿ՝

RESULTS` 300
TOTAL BUDGET` 100$

CPR = (100/300)=0.33$
CPC - COST PER CLICK - ՄԵԿ ՔԼԻՔԻ ԱՐԺԵՔԸ - СТОИМОСТЬ ОДНОГО КЛИКА
Հաշվարկվում է նույն CPR-ի նման, այստեղ արդյունք ենք դիտարկում ստացած քլիքը:

CPC = (total budgett/clicks) (փաստացի ծախսած բյուջեն բաժանում ենք ստացած քլիքների քանակին և ստանում մեկ քլիքի արժեքը)

ՕՐԻՆԱԿ՝

CLICK` 200
TOTAL BUDGET` 100$

CPC = (100/200)=0.5$
CPE - COST PER ENGAGEMENT - ԱՐԺԵՔԸ ՄԵԿ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ - СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Հաշվարկվում է նույն CPR-ի նման, այստե արդյունք ենք դիտարկում ստացած ներգրավվածությունը:

CPE = (total budget/total engagement) (փաստացի ծախսած բյուջեն բաժանում ենք ստացած ներգրավվածության քանակին և ստանում ենք մեկ ներգրավվածության արժեքը)

ՕՐԻՆԱԿ՝

ENGAGEMENT` 200
BUDGET OF THE SEGMENT` 100$

CPE = (100/200)=0.2$
ENGAGEMENT RATE - ER - ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍ
Այս տերմինի ռուսերեն թարգմանությունը չենք տեղադրում, քանի-որ այն հենց այսպես է օգտագործվում:

Սա ցույց է տալիս, թե վաճառքի ձագարի առաջին փուլից քանի տոկոսն է անցել երկրորդ փուլ՝ կատարելով ներգրավվածության տեսակներից գոնե մեկը, այսինքն տեսանելիության մակարդակից քանիս տոկոսն են անցել փոխազդեցության փուլ ներգրավվելով մեր բովանդակության հետ, անցումը չափում ենք ըստ տոկոսի և ներգրավվածության տարբեր տեսակներում գործում են տարբեր նորմաներ, որոնք կտրամադրվեն դասընթացի ընթացքում:

ER = (engagement/reach)*100 կամ ER = (engagement/impression)*100, այս հաշվարկը ցույց է տալիս, թե դիտողներից կամ դիտումներից քանկի տոկոս ներգրավվածություն է ապահովվել:

բանաձը ընտրվում է ըստ հաշվեվտվածության կամ վերլուծության պահանջի:

ՕՐԻՆԱԿ 1

ENGAGEMENT - 500
REACH - 5000
ER = (engagement/reach)*100=(500/5000)*100=10%

ՕՐԻՆԱԿ 2

ENGAGEMENT - 500
IMPRESSION - 7000
ER = (engagement/impression)*100=(500/7000)*100=7.14%
CLICK THROUGH RATE - CTR - ՔԼԻՔՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ
Այս տերմինի ռուսերեն թարգմանությունը չենք տեղադրում, քանի-որ այն հենց այսպես է օգտագործվում:

Սա ցույց է տալիս, թե վաճառքի ձագարի առաջին փուլից քանի տոկոսն է անցել երկրորդ փուլ՝ կատարելով քլիք, որի արդյունքում գեներացվել է տրաֆիկ, այսինքն տեսանելիության մակարդակից քանի տոկոսն են անցել փոխազդեցության փուլ քլիք անելով մեր առկա հղումին, անցումը չափում ենք ըստ տոկոսի և այս տեսակի փոխազդեցության տարբեր տեսակներում գործում են տարբեր նորմաներ, որոնք կտրամադրվեն դասընթացի ընթացքում:

CTR = (clicks/reach)*100 կամ CTR= (clicks/impression)*100, այս հաշվարկը ցույց է տալիս, թե դիտողներից կամ դիտումներից քանկի տոկոսն է քլիք արել:

բանաձը ընտրվում է ըստ հաշվեվտվածության կամ վերլուծության պահանջի:

ՕՐԻՆԱԿ 1

CLICKS - 500
REACH - 5000
ER = (clicks/reach)*100=(500/5000)*100=10%

ՕՐԻՆԱԿ 2

CLICKS - 500
IMPRESSION - 7000
ER = (engagement/impression)*100=(500/7000)*100=7.14%
ROI - RETURN OF INVESTMENT - ՆԵՐԴՐԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ԵՏՎԵՐԱԴԱՐՁ - ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ
ROI-ն մետրիկա է, որը ցույց է տալիս ներդրված գումարի ետվերադարձի տոկոսը:

ROI = (net profit (զուտ շահույթ)/cost of investment (փաստացի ներդրված գումար) )*100

ՕՐԻՆԱԿ

NET PROFIT = 1000$
COST OF INVESTMENT = 700$

ROI = (net profit(զուտ շահույթ)/cost of investment (փաստացի ներդրված գումար) )*100 = (1000/700)*100=142.8%, սա ցույց է տալիս, որ մեր կոմից ներդրված գումարի 100% ետվերադարձ է տեղի ունեցել, և 42,8% էլ ավելին, որը մենք փաստացի աշխատել ենք:
AUTOFUNNEL - SALES FUNNEL - ՎԱՃԱՌՔԻ ԾԱԳԱՐ - ВОРОНКА ПРОДАЖ
Վաճառքի ձագարը դա հաճախորդի ճանապարհն է դեպի գնում, սա կլասսիկ մոդել է, որը տարբեր իրավիճակներում ենթարկվում է որոշակի փոփոխությունների, պահպանելով իր հիմնական կառուցվածքը:
ACTIVITY - ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ - АКТИВНОСТЬ
Սա յուզերի կողմից կատարված ցանկացած գործողություն է, որը նա անում է սոց ցանցի մեր բիզնես էջում
LEAD - ԼԻԴ - ЛИД
Պոտենցիալ գնորդ, ով մեզ տրամադրում է իր կոնտակտային տվյալները
LEAD MAGNET - ԼԻԴ ՄԱԳՆԻՏ - ЛИД МАГНИТ
Գրավիչ առաջարկ, որի ամբողջական տրամադրման համար, մենք յուզերին ստիպում ենք, որ նա դառնա լիդ
OFFER - ԱՌԱՋԱՐԿ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Մեր առաջարկը յուզերին
SUPPORT - ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ/ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ - ПОДДЕРЖКА
Գործընթաց, որտեղ մենք սպասարկում ենք կամ յուզերին կամ հաճախորդին
TRAFFIC - ՏՐԱՖԻԿ - ТРАФФИК
Յուզերին x-ից y կետ տեղափոխելու գործընթացը (օրինակ Facebook-ից դեպի կայք, կամ Facebook-ից դեպի մեսինջեր)
TRIPWIRE - ТРИПВАЙР
ոչ թանկ պրոդուկտ, որը լիդին դարձնում է հաճախորդ, դա սովորաբար տրվում է որպես նվեր, օրինակի հագուստի բիզնեսում, դա կարող է լինել ոչ թանկ ակսեսուար:
Unique Selling Proposition (USP) - ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԱՌԵւՏՐԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Եզակի առևտրային առաջարկ, որը տարբերակում է ընկերությունը մրցակիցներից: Օրինակ՝ 3 շաբաթվա ընթացքում ցանկացած բարդության կահույքի արտադրություն նույն գնով:
CLV - LTV - CLTV - CUSTOMER LIVITIME VALUE - ԱՐԺԵՔ, ՈՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄ Է ԻՐ ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԱՐ:
Սա ցույց է տալիս, թե հաճախորդը մեր հետ համագործակցելու ընթացքում, որքան արժեք է մեզ համար ստեղծել, սովորաբար այն արտահայտվում է դրամային տեսակով:

(Annual revenue per customer * Customer relationship in years) – Customer acquisition cost
CAC - CUSTOMER ACQUISITION COST - ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ԱՐԺԵՔ
Սա մետրիկա է, որի արդյունքում մենք հասկանում ենք մեկ հաճախորդի ձեռքբերման արժեքը, այն մեզ կօգնի վերլուծությունների և բյուջետավորման փուլում

(Money + Time Spent) / Number of Customers Acquired
CONVERSION - ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ - ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
Բիզնեսի դեպքում սա վաճառքն է
CR - CONVERSION RATE - ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ LEAD-Ի ՓՈՒԼԻՑ ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՅԻ ՓՈՒԼ ԱՆՑԱԾ ՅՈՒԶԵՐՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ
CR = (conversion/engagement(click)(lead))*100
Application Programming Interface (API)
ԷյՓիԱյ, սա ծրագրային ապահովում է, այլ կերպ ասած ծրագրային կոդ, որը թույլ է տալիս X հարթակը ինտեգրել Y հարթակին, օրինակ Facebook-ի բիզնես էջի Messenger-ը CRM-ին
Average Handling Time - Բեռնաթափման միջին ժամանակ
Սա ցույց է տալիս մեկ յուզերի հետ առաջացած խնդրի լուծման միջին ժամանակը, որը կարևոր է աշխատանքի և ժամանակի պլանավորման համար:
Average Response Time - Պատասխանի միջին ժամանակ
Սա ցույց է տալիս, յուզերի կողմից ուղարկված նամակի, մեկնաբանության պատասխանելու միջին ժամանակը, որը կարևոր է աշխատանքի և ժամանակի պլանավորման համար:
Behavioral Segmentation - Վարքագծային սեգմենտավորում
Թիրախավորում ելնելով թիրախային լսարանի գիտելիքներից, ակտիվությունունից, օգտագործած տեխնոլոգիաներից
Call To Action – CTA - Կանչ դեպի գործողություն
Ոչ ուղղակի, որոշ դեպքերում ուղղակի հրահանք յուզերին, այստեղ մենք ասում ենք թե նա ինչ անի, օրինակ ՔԼԻՔ ԱՐԵՔ ԱՅՍՏԵՂ
Dark Marketing - Թաքնված/Սև մարքեթինգ
Մարքեթինգային գործունեություն, օրինակ գովազդի տեղադրում, ոչ հանրային ձևով, այն տեսանելի է միայն այն մարդուն, ով գովազդը տեսել է, և տեսանելի է միայն այդ պահին: