ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ
ENGAGEMENT RATE (ER)

POST ENGAGEMENT ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ
աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 1% – ER 1.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 1.5% – ER 2.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 2.5% – ER 3%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 3% - ER 5%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 5% – ER 7%

PAGE LIKES ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ
աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 0.7% – ER 1%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 1% – ER 1.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 1.5% – ER 2%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 2% - ER 3%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 3% – ER 4%

THRUPLAY VIDEO VIEWS ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 3% – ER 3,5%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 3,5% – ER 4,5%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 4,5% – ER 8%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 8% - ER 10%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 10% – ER 15%

2-SECOND CONTINUOUS VIDEO VIEWS ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 6% – ER 8%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 8% – ER 10%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 10% – ER 18%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 18% - ER 25%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 25% – ER 35%

MESSAGES ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 0.1% – ER 0.2%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 0.2% – ER 0.3%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 0.3% – ER 0.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 0.5% - ER 0.9%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 0.9% – ER 1.2%

LEAD GENERATION ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 0.1% – ER 0.2%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 0.2% – ER 0.3%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 0.3% – ER 0.4%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 0.4% - ER 0.8%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 0.8% – ER 1%

CLICK-THROUGH RATE (CTR)

WEBSITE TRAFFIC ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – CTR 0.2% – CTR 0.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – CTR 0.5% – CTR 0.8%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – CTR 0.8% – CTR 1.2%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – CTR 1.2% - CTR 1.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – CTR 1.5% – 2%

AD RECALL LIFT RATE (ARLR)

BRAND AWARENESS ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 1.5% – 2%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – 2% – 3%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – 3% – 4%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 4% - 5%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 5% – 8%

*Նորմատիվից շատ քիչ դեպի ներքև շեղումը ենթադրում է խնդիր քոնթենթի հետ, կեսից ավելի շեղումը՝ խնդիր սեգմենտի հետ: Նորմատիվից բարձր լինելը լավ է, և խոսում է արդյունավետ գովազդային արշավի մասին:

FREQANCY

FREQUANCY 24 ԺԱՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – 2
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000– 1.7
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000– 1.5
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 1.3
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 1.2

FREQUANCY 5 ՕՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – 4
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000– 2.2
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000– 1.5
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 1.3
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 1.2

FREQUANCY 7 ՕՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – 5
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000– 3
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000– 2
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 1.5
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 1.4

*Գովազդը հիմնական դեպքերում լավագույնս օպտիմիզացվում է երբ այն գործում է 4-5 օր:

Instagram-ի համար գործում են նույն նորմատիվները, ուղղակի ER +20%, FR -10%: Story-իների դիտումների նորման պետք է լինի Ձեր հետևորդների քանակի 20%-30%-ի չափով: