ԻՆՉՈ՞Ւ ՍՈՎՈՐԵԼ SMM
Learn English online with private lessons — easy and affordable. Study with the best teachers and native speakers.
SMM ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մարքեթինգային բազմաշերտ գործընթացների և պատասխանատվության կետերի ջունգլիներում չխճճվելու և SMM մասնագետի պատասխանատվության կետերը առավել պարզեցնելու համար եկեք հասկանանք, թե ով է SMM ՄԱՍՆԱԳԵՏԸ:

Նախ եկեք հասկանանք SMM մասնագետի ուղիղ պատասխանատվության տակ գտնվող ՀԻՄՆԱԿԱՆ կետերը`

 • Մարքեթինգային արտաքին և ներքին հետազոտության անցկացում, այդ թվում սեգմենտավորման իրականացում, թեսթավորում և բարելավում
 • Հետազոտության հիման վրա ռազմավարության կազմում և բարելավում
 • Մարքեթինգային օրգանիկ և վճարովի առաջմղման արշավների մշակում, որը ներառված է ռազմավարության մեջ
 • Համապատասխան և արդյունավետ բովանդակության էսքիզավորում, բովանդակության պատրաստման գործընթացների վերահսկում և մատակարարում համապատասխան ժամանակահատվածում և համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ
 • Մարքեթինգային արշավների իրականացում, արշավների համար անհրաժեշտ գործիքների ներդնում, կամ անհրաժեշտ մասնագետների հետ կոմունիկացիայի անցկացում, արշավների համար անհրաժեշտ տեխնիկական և բովանդակային տարրերի ստացում: Այստեղ հատկանշական է ասել, որ տվյալ մասնագետը նաև կրում է թարգեթոլոգի պարտականությունները, և իրականացնում է ռազմավարությամբ սահմանված թիրախավորումները և գովազդային արշավները, դրանց մոնիթորինգն ու բարելավումը
 • Իրականացվող արշավների հետազոտություն, վերլուծություն և բարելավում
 • Հաճախորդների առցանց սպասարկում, կամ սպասարկման կազմակերպում, անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ գործիքների օգտագործմամբ
 • Համայնքի ստեծղում և հաղորդակցություն
 • Հաշվետվությունների պատրաստում
SMM ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
SMM ռազմավարության գաղափարն ու հիմնական կետերը

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՑ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԿԱ ԵՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԲՈԼՈՐ
P-ԵՐԻ Եւ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԱԳԱՐԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ Է ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԴՐՎԱԾ ԽՆԴՐԻՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐՎԵԼ:
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ P-ԵՐԸ
4P
1. PRODUCT - պրոդուկտ կամ ծառայություն
2. PRICE - գին
3. PLACE - որտե՞ղ է մեր սպառողը/գնորդը
4. PROMOTION - առաջմղում

7P
5. PEOPLE - գործընթացի մեջ ներգրավված մարդիկ
6. PROCESSES - գործընթացներ, որոնք նկարագրում են հաճախորդին հասնելու պահից սկսած բոլոր գործընթացները մինչև հաճախորդի պահպանում
7. PHYSICAL EVIDENCE - ֆիզիկական շփում

8P
8. PRODUCTIVITY & QUALITY - արդյունավետություն և որակ

Մասնագիտական այբուբենի իմացությունը ենթադրում է տերմինների և բանաձերի իմացություն, մենք դրանք ուսումնասիրելու ենք մեր դասընթացի ամբողջ ընթացքում, արդյունքում տիրապետելու ենք բազմաթիվ տերմինների և բանաձերի: Դրանք կիրառվում ենք հետազոտությունների, ռազմավարության պատրաստման և վերլուծության փուլերում:
ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ Եւ ԲԱՆԱՁԵւԵՐ
ԱՅՍ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՆ ՄԵՐ ՀԵՏԱԳԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
REACH - ԴԻՏԱԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔԱՆԱԿԸ
այն ստանում ենք թե՛ օրգանիկ, թե՛ վճարովի եղանակով, այս մետրիկան ցույց է տալիս մեր պոստը/գովազդը տեսած յուզերների քանակը, այն ունիկալ է
IMPRESSION - ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
այն ստանում ենք թե՛ օրգանիկ, թե՛ վճարովի եղանակով, այս մետրիկան ցույց է տալիս մեր պոստի/գովազդի դիտումների քանակը, մեկ յուզերի կողմից (reach) կարո է տեի ունենալ բազմակի դիտումներ
FREQUENCY - ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Այս մետրիկան ցույց է տալիս, թե մեկ յուզերի կողմից (reach) միջինում քանի դիտում է կատարվել (impression):

FR = impression/reach

ՕՐԻՆԱԿ՝

REACH = 5000
IMPRESSION = 7000

FR = IMPRESSION/REACH = 7000/5000 = 1.4
CPM – COST OF 1000 IMPRESSIONS – 1000 ԴԻՏՄԱՆ ԱՐԺԵՔԸ
CPM-ը ցույց է տալիս գովազդի արժեքը, այն նվազագույնը հաշվարկվում է 1000 դիտման (impression) կտրվածքով:

CPM = (total budget/total impressions)*1000

IMPRESSIONS = 10000
BUDGET = 3$

CPM = (total budget/total impressions)*1000 = (3/10000)*1000 = 0.3$
CPR - COST PER RESULT - ՄԵԿ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԱՐԺԵՔԸ
CPR-ը ցույց է տալիս գովազդի արդյունքում ստացած մեկ արդյունքի արժեքը, արդյունք կարող է լինել engagement-ը, click-ը, video դիտումը, թողած լիդը, տեղի ունեցած կոնվերսիան և այլն

CPR = (total budget/result)

ՕՐԻՆԱԿ՝

RESULTS` 300
BUDGET OF THE SEGMENT` 100$

CPR = (100/300)=0.33$
CPC - COST PER CLICK - ՄԵԿ ՔԼԻՔԻ ԱՐԺԵՔԸ
Հաշվարկվում է նույն CPR-ի նման, այստե արդյունք ենք դիտարկում ստացած քլիքը:

CPC = (total budget of the segment/clicks)

ՕՐԻՆԱԿ՝

CLICK` 200
BUDGET OF THE SEGMENT` 100$

CPC = (100/200)=0.5$
CPE - COST PER ENGAGEMENT - ԱՐԺԵՔԸ ՄԵԿ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հաշվարկվում է նույն CPR-ի նման, այստե արդյունք ենք դիտարկում ստացած ներգրավվածությունը:

CPE = (total budget/total engagement)

ՕՐԻՆԱԿ՝

ENGAGEMENT` 200
BUDGET OF THE SEGMENT` 100$

CPE = (100/200)=0.2$
ENGAGEMENT RATE - ER - ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍ
Սա ցույց է տալիս, թե վաճառքի ձագարի առաջին փուլից քանի տոկոսն է անցել երկրորդ փուլ՝ կատարելով ներգրավվածության տեսակներից գոնե մեկը, այսինքն տեսանելիության մակարդակից քանիս տոկոսն են անցել փոխազդեցության փուլ ներգրավվելով մեր բովանդակության հետ, անցումը չափում ենք ըստ տոկոսի և ներգրավվածության տարբեր տեսակներում գործում են տարբեր նորմաներ, որոնք կտրամադրվեն դասընթացի ընթացքում:

ER = (engagement/reach)*100 կամ ER = (engagement/impression)*100

բանաձը ընտրվում է ըստ հաշվեվտվածության կամ վերլուծության պահանջի:

ՕՐԻՆԱԿ 1

ENGAGEMENT - 500
REACH - 5000
ER = (engagement/reach)*100=(500/5000)*100=10%

ՕՐԻՆԱԿ 2

ENGAGEMENT - 500
IMPRESSION - 7000
ER = (engagement/impression)*100=(500/7000)*100=7.14%
CLICK THROUGH RATE - CTR - ՔԼԻՔՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ
Սա ցույց է տալիս, թե վաճառքի ձագարի առաջին փուլից քանի տոկոսն է անցել երկրորդ փուլ՝ կատարելով քլիք, որի արդյունքում գեներացվել է տրաֆիկ, այսինքն տեսանելիության մակարդակից քանի տոկոսն են անցել փոխազդեցության փուլ քլիք անելով մեր առկա հղումին, անցումը չափում ենք ըստ տոկոսի և այս տեսակի փոխազդեցության տարբեր տեսակներում գործում են տարբեր նորմաներ, որոնք կտրամադրվեն դասընթացի ընթացքում:

CTR = (clicks/reach)*100 կամ CTR= (clicks/impression)*100

բանաձը ընտրվում է ըստ հաշվեվտվածության կամ վերլուծության պահանջի:

ՕՐԻՆԱԿ 1

CLICKS - 500
REACH - 5000
ER = (clicks/reach)*100=(500/5000)*100=10%

ՕՐԻՆԱԿ 2

CLICKS - 500
IMPRESSION - 7000
ER = (engagement/impression)*100=(500/7000)*100=7.14%
ROI - RETURN OF INVESTMENT - ՆԵՐԴՐԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ԵՏՎԵՐԱԴԱՐՁ
ROI-ն մետրիկա է, որը ցույց է տալիս ներդրված գումարի ետվերադարձի տոկոսը:

ROI = (net profit(զուտ շահույթ)/cost of investment)*100

ՕՐԻՆԱԿ

NET PROFIT = 1000$
COST OF INVESTMENT = 700$

ROI = (net profit(զուտ շահույթ)/cost of investment)*100 = (1000/700)*100=142.8%, սա ցույց է տալիս, որ մեր կոմից ներդրված գումարի 100% ետվերադարձ է տեղի ունեցել, և 42,8% էլ ավելին, որը մենք փաստացի աշխատել ենք:
AUTOFUNNEL - SALES FUNNEL - ՎԱՃԱՌՔԻ ԾԱԳԱՐ
Վաճառքի ձագարը դա հաճախորդի ճանապարհն է դեպի գնում, սա կլասսիկ մոդել է, որը տարբեր իրավիճակներում ենթարկվում է որոշակի փոփոխությունների, պահպանելով իր հիմնական կառուցվածքը:
ACTIVITY - ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
Սա յուզերի կողմից կատարված ցանկացած գործողություն է, որը նա անում է սոց ցանցի մեր բիզնես էջում
LEAD - ԼԻԴ
Պոտենցիալ գնորդ, ով մեզ տրամադրում է իր կոնտակտային տվյալները
LEAD MAGNET - ԼԻԴ ՄԱԳՆԻՏ
Գրավիչ առաջարկ, որի ամբողջական տրամադրման համար, մենք յուզերին ստիպում ենք, որ նա դառնա լիդ
OFFER - ԱՌԱՋԱՐԿ
Մեր առաջարկը յուզերին
SUPPORT - ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ/ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Գործընթաց, որտեղ մենք սպասարկում ենք կամ յուզերին կամ հաճախորդին
TRAFFIC - ՏՐԱՖԻԿ
Յուզերին x-ից y կետ տեղափոխելու գործընթացը (օրինակ Facebook-ից դեպի կայք, կամ Facebook-ից դեպի մեսինջեր)
TRIPWIRE
ոչ թանկ պրոդուկտ, որը լիդին դարձնում է հաճախորդ, դա սովորաբար տրվում է որպես նվեր, օրինակի հագուստի բիզնեսում, դա կարող է լինել ոչ թանկ ակսեսուար:
Unique Selling Proposition (USP) - ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԱՌԵւՏՐԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ
Եզակի առևտրային առաջարկ, որը տարբերակում է ընկերությունը մրցակիցներից: Օրինակ՝ 3 շաբաթվա ընթացքում ցանկացած բարդության կահույքի արտադրություն նույն գնով:
CLV - LTV - CLTV - CUSTOMER LIVITIME VALUE - ԱՐԺԵՔ, ՈՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՍՏԵՂԾՈՒՄ Է ԻՐ ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԱՐ:
Սա ցույց է տալիս, թե հաճախորդը մեր հետ համագործակցելու ընթացքում, որքան արժեք է մեզ համար ստեղծել, սովորաբար այն արտահայտվում է դրամային տեսակով:

(Annual revenue per customer * Customer relationship in years) – Customer acquisition cost
CAC - CUSTOMER ACQUISITION COST - ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ԱՐԺԵՔ
Սա մետրիկա է, որի արդյունքում մենք հասկանում ենք մեկ հաճախորդի ձեռքբերման արժեքը, այն մեզ կօգնի վերլուծությունների և բյուջետավորման փուլում

(Money + Time Spent) / Number of Customers Acquired
CONVERSION - ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ - ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
Բիզնեսի դեպքում սա վաճառքն է
CR - CONVERSION RATE - ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ LEAD-Ի ՓՈՒԼԻՑ ԿՈՆՎԵՐՍԻԱՅԻ ՓՈՒԼ ԱՆՑԱԾ ՅՈՒԶԵՐՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԸ
CR = (conversion/engagement(click)(lead))*100
Application Programming Interface (API)
ԷյՓիԱյ, սա ծրագրային ապահովում է, այլ կերպ ասած ծրագրային կոդ, որը թույլ է տալիս X հարթակը ինտեգրել Y հարթակին, օրինակ Facebook-ի բիզնես էջի Messenger-ը CRM-ին
Average Handling Time - Բեռնաթափման միջին ժամանակ
Սա ցույց է տալիս մեկ յուզերի հետ առաջացած խնդրի լուծման միջին ժամանակը, որը կարևոր է աշխատանքի և ժամանակի պլանավորման համար:
Average Response Time - Պատասխանի միջին ժամանակ
Սա ցույց է տալիս, յուզերի կողմից ուղարկված նամակի, մեկնաբանության պատասխանելու միջին ժամանակը, որը կարևոր է աշխատանքի և ժամանակի պլանավորման համար:
Behavioral Segmentation - Վարքագծային սեգմենտավորում
Թիրախավորում ելնելով թիրախային լսարանի գիտելիքներից, ակտիվությունունից, օգտագործած տեխնոլոգիաներից
Call To Action – CTA - Կանչ դեպի գործողություն
Ոչ ուղղակի, որոշ դեպքերում ուղղակի հրահանք յուզերին, այստեղ մենք ասում ենք թե նա ինչ անի, օրինակ ՔԼԻՔ ԱՐԵՔ ԱՅՍՏԵՂ
Dark Marketing - Թաքնված/Սև մարքեթինգ
Մարքեթինգային գործունեություն, օրինակ գովազդի տեղադրում, ոչ հանրային ձևով, այն տեսանելի է միայն այն մարդուն, ով գովազդը տեսել է, և տեսանելի է միայն այդ պահին:
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՆԹԱԴՐՈՒՄ Է ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԽՆԴՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՄԱԽՈՒՄԲ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ԵՆ, ՍԱԿԱՅՆ ՄԵՆՔ ԴՐԱՆՔ ՎԵՐԱԾՈՒՄ ԵՆՔ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԱՅՍ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԿԱԽՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՄԻՔՍՎԵԼ ԿԱՄ ԳՈՐԾԵԼ ՈՐՊԵՍ ԱՌԱՆՁԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Ձեր ընկերությունը միշտ այն ընկերությունների ցանկում է, որտեղ user-ը փնտրում է իր խնդրի լուծումը, այստեղ ընկերությունը ուղղակի ընկերությունից փոխակերպվում է անձի, ով պատրաստ է լսել, ուղղորդել, օգնել, կիսվել:

Դուք դառնում եք ավելին, քան ուղղակի պրոդուկտ/ծառայություն վաճառող ընկերությունը:
ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ LEAD-ԵՐԻ ԳԵՆԵՐԱՑՈՒՄ
Ձեր կատարած աշխատանքի արդյունքում ձևավորված լիդերը Ձեր վաճառքի բաժնի հիմնական աղբյուրն է, այստեղ կարևոր է ոչ թե ուղղակի լիդը, այլ բարձր որակ ունեցող լիդը:
LEADER-Ի ԴԻՐՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Եւ/ԿԱՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
Ի տարբերություն տեսանելիության բարձրացման ռազմավարության, այս ռազմավարության արդյունքում user-ը հիշում է ձեր բրենդը և վստահում է դրան: Առաջին ռազմավարության դեպքում մեզ համար կարևոր է լսված լինելը, իսկ այս ռազմավարության դեպքում մեզ համար կարևոր է հիշված և վստահված լինելը:
ՄԵԿ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Այս ռազմավարությունը ուղղված է հաճախորդի ետ վերադարձին, դժգոհ հաճախորդը ետ չի վերադառնա, իսկ դժգոհության պատասխանատվությունը դա մարքեթինգի բաժնի վրա է, գոհ հաճախորդը մեր պրոդուկտը/ծառայությունը խորհուրդ կտա նաև իր ընկերներին, որը մեզ կօգնի նվազեցնել մեկ հաճախորդի ձեռքբերման միջին արժեքը:
ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ՄԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ԸՆՁԵՌՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԲԱՐԵԼԱՎՎՈՒՄ Եւ ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ ԵՆ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ, ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՄԵՆՔ ԴՐԱՆՔ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՌԱԶՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ՏԱԼԻՍ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԻՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՈՒՄ:
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴՐԻ ՖԻՔՍՈՒՄ
Յուրաքանչյուր ընկերություն ունի երկարաժամկետ և կարճաժամկետ խնդիրներ, այս փուլում մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ իր երկարաժամկետ խնդիրները, առնվազն մեկ տարվա համար: Խնդիրը պետք է լինի սպեցիֆիկ, ցանկալի է, որ այն մշակվի SMART մոդելով:
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՏՐՈՀՈՒՄ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
Բարդ և երկարաժամկետ խնդիրների համակարգման, լուծման պռոցեսների մշակման և իրականացման լավագույն տարբերակը՝ այն բաժանել մասերի, և փորձել լուծել մաս-առ-մաս, այսինքն գնանք փուլային լուծման, որը մեզ կօգնի նախ նվազեցնել հնարավոր ռիսկերը և խուսափել հնարավոր ձախողումներից, իսկ մյուս կոմից առաջին փուլի կուտակած փորձը կօգնի, երկրորդ փուլը առավել արդյունավետ կազմակերպել և կառավարել: Այս խնդիրները պետք է պարտադիր ունենան SMART նպատակ:
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՍՈՐՏԱՎԱՎՈՐՈՒՄ
Խնդիրների սորտավորում ըստ դրանց կարևորության:
ՄԵԿ ԽՆԴՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ռազմավարությունը կազմվում է յուր խնդրի համար առանձին-առանձին
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում՝ բուն ընկերությունը, որի շրջանակներում իրականացնում ենք մարքեթինգային աուդիտ, մրցակիցները, իրականացվում է սեգմենտավորում, ուսումնասիրվում է միջազգային փորձը:
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ Եւ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Խնդրի լուծման համար, համապատասխան հարթակի/հարթակների, գործիքի/գործիքների ընտրություն և պատրաստում
ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՆՔ TON OF VOICE
Ինչպե՞ս ենք խոսում յուզերի հետ, պետք է անձնավորել բրենդը և ստանալ առավել մեծ վստահություն
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
բովանդակությունների խմբի մշակում որոնք ուղղված են մեկ միկրոխնդրի լուծմանը
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
Այդ խմբի մեջ առկա բովանդակությունների էսքիզավորում և մշակում
ՏԵՍՏԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՔՍՈՒՄ
Ֆիքսում ենք տեստային բյուջե, որը մեզ ընթացքում հնարավորություն կընձեռի առավել հստակ բյուջեի սահմանման
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
Այս փուլը դեռ փորձնական փուլ է, որը մեզ հնարավորություն է ընձեռում դուրս բերել խնդիրները, փորձարկումը կատարվում է իրական լսարանում
ՉԱՓՈՒՄ
Սահմանված մետրիկաներով չափում ենք արդյունքները
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
Ստացած տվյալների հիման վրա կատարում ենք բարելավում
ՏԵՍՏԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՖԻՔՍՈՒՄ Եւ ՔԱՅԼԵՐԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ
Եւս մեկ անգամ ֆիքսում ենք տեստային բյուջե և կրկին կատարում փորձարկումներ, այս փուլը կրկնվում է այնքան, մինչև հասնենք ցանկալի արդյուքնի
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ
ստացած տվյալների հիման վրա կատարում ենք վերջնական բարելավումները
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ
սահմանված նպատակի և փորձաշրջանի արդյունքում գեներացված արդյուքնների հիման վրա ֆիքսում ենք բյուջե, հաշվի առնելով հնարավոր տատանումը
ՄԵԿՆԱՐԿ
Իրականացնում ենք ռազմավարությունը
ՉԱՓՈՒՄ
Սահմանված մետրիկաներով կատարում ենք չափում
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Վերլուծում ենք, և հասկանում թե որքանով ենք հասել սահմանված նպատակներին, դուրս ենք բերում խնդիրները, որը պետք է իգիտություն ընդունել հետագա ռազմավարությունների համար
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ամփոփում ենք տվյալները կատարելով հաշվետվության պատրաստում
ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԿԵՏԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԵՐԱԿԱՅՑՈՒՄ


ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԱՐՏԱՔԻՆ Եւ ՆԵՐՔԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ, ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՁԵւԱՎՈՐՈՒՄ

 • Առկա տվյալների և դիրքի աուդիտ, որը նաև ենթադրում է քանակական և որակական տվյալների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 • Առկա մարքեթինգային գործընթացների, այդ թվում դրա կառուցվածքի աուդիտ, որը կրկին ներառում է քանակական և որակական տվյալների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 • Մրցակիցների ուսումնասիրություն ըստ տարբեր դիտարկիչների
 • Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն
 • Առկա տվյալների և բիզնես նպատակների հիման վրա երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ խնդիրների և մարքեթինգային նպատակների ֆիքսում

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ Եւ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ Եւ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ


 • Վերոնշյալ տվյալների ինչպես նաև սահմանված խնդիրների և նպատակների հիման վրա կատարվում է ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԵԳՄԵՆՏԱՎՈՐՈՒՄ և սեգմենտավորում յուրաքանչյուր պրոդուկտի/ծառայության մասով: Կատարված սեգմենտավորումը հետագայում անցնում է տեստավորման և բարելավվման տարբեր փուլեր: Նաև հարկ է նշել, որ սեգմենտը կարող է լինել դինամիկ փոփոխվող, ուստի այն անդադար ունի տեստավորման և բարելավման կարիք:
 • Հիմք ընդունելով վերոնշյալ կետը պետք է նաև հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ բացի հետագա քայլերում սահմանված սեգմենտի շրջանակներում մարքեթինգային արշավների անցկացումը էական է մշակել և կիրառել այնպիսի ռազմավարություններ, որոնք կենթադրեն x սեգմենտի մոտ պահանջարկի ձևավորմանը, այսինքն հետաքրքրություն առաջացնել այն օգտատերերի մոտ, որոնք էապես չեն հետաքրքրվում տվյալ պրոդուկտով կամ ծառայությունով
 • Միևնույն ժամանակ պետք է հիմք ընդունել որ կան շուկայի սեգմենտավորման տարբեր մակարդակներ, որոնցից որոշները իրենց հերթին բաժանվում են ենթատեսակների, եկեք հասկանանք որոնք են այդ հիմնական մակարդակները՝
 • Մասսայական մարքեթինգ (Mass Marketing) – որպես օրինակ դիտարկենք Կոկա-Կոլայի նախկին ռազմավարությունը՝ ընկերությունը թողարկում էր միայն մեկ ըմպելիք ողջ շուկայի համար՝ այն հույսով, որ բոլորին դուր կգա։ Նա օգտագործում էր միևնույն ռազմավարությունը, գովազդը և խթանման միջոցները բոլոր առաջարկների համար։
 • Սեգմենտային մարքեթինգ (Segment Marketing) - երբ առաջարկվում են միևնույն պրոդուկտի տարբեր ուղղություններ կամ միևնույն ընկերության տարբեր պրոդուկտներ տարբեր սեգմենտների համար։ Այս պարագայում սահմանվում է մի քանի սեգմենտն, յուր պրոդուկտի համար և յուրաքանչյուրի համար մշակում առանձին մարքեթինգային ռազմավարություններ և դրանցից բխող մարքեթինգային արշավներ։ Այստեղ կարևոր է ֆիքսել, որ «նետրալ» կամ «միջինացված» առաջարկները հնարավոր է ներկայացնել ընդհանուր ՀԻՄՆԱԿԱՆ/ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԵԳՄԵՆՏԻՆ, որը մշակվում է սահմանված սեգմենտների «ԽԱՉԱՍԵՐՈՒՄԻՑ»: Որպես օրինակ կրկին կարող ենք դիտարկել Կոկա-Կոլան՝ վերջին տարիներին Կոկա-կոլան ստեղծեց նոր ըմպելիք՝ Զերոն, իրենց կազմվածքին և դիետային հետևողների կարիքների բավարարման համար։
 • Նիշային մարքեթինգ (Niche Marketing) - երբ հիմնական դեպքերումտեղի է ունենում պակաս ինտենսիվ մրցակցություն, սովորաբար այն ուղղված է լինում համեմատած շուկայի առավել փոքր հատվածի ։ Օրինակ գեղեցկության սրահը եթե իրականացնում է միայն մազերի հարդարում և ոչ կտրվածք, ապա դա արդեն կարող ենք համարել նիշային բիզնես և այստեղ հիմնական դեպքերում պետք է կիրառվի նիշային մարքեթինգ:
 • Անհատական մարքեթինգը (Individual Marketing) - այն գրեթե նույնն է, ինչ ուղիղ մարքեթինգը (Direct Marketing)։ Ապրանքները և մարքեթինգային ծրագրեը հարմարեցվում են առանձին հաճախորդների կարիքներին և նախասիրություններին։ Անհատական մարքեթինգի լավ օրինակ կարող է ծառայել «Nike»-ի, որոշ «հնարավորություններ» որը, երբեմբ իր հաճախորդներին տալիս է ապրանքի դիզայնը ընտրելու և տարբեր փոփոխություններ անելու հնարավորություն։
 • Սեգմենտավորման փուլից հետո գալիս է, Ton of voice-ի մշակման փուլը: Ի՞նչ է սա, այս փուլում մշակվում է խոսքը, հաճախորդին դիմելու եղանակները, օգտագործվող բառերը և emoji-ները, որոնք լավագույնս կնկարագրեն ընկերության «բնավորությունը» և կընդգծեն ընկերության ինքնությունը հնարավոր բոլոր իրավիճակներում, միևնույն ժամանակ այն պետք է համապատասխան լինի ընտրված ՀԻՄՆԱԿԱՆ սեգմենտին, սա ընկերության բրենդինգի անբաժանելի մասն է:
 • Այնուհետև SMM մասնագետը տիրապետելով գործիքներին, ալգորիթմին, տվյալ սոց ցանցի բիզնես էջի կառուցվածքին և խնդիրը լուծելու, նպատակին հասնելու մեթոդների մշակում է մարքեթինգային արշավներ, որոնք պետք է լուծեն նված խնդիրները, կամ հասնեն սահմանված նպատակներին, այստեղ առաջին քայլերը ենթադրում են տեստավորումներ, որի ընթացքում հիմնականում տեստավորվում է ընտրված սեգմենտը, բովանդակությունը և առաջարկը: Այս փուլը ենթադրում է քայլերի էսքիզավորում, որի ընթացքում դուրս է բերվում նաև անհրաժեշտ գործիքների, մեթոդների և բովանդակության ցանկը և գաղափարները:
 • Այնուհետև գեներացված գաղափարների հիման վրա կատարվում է բովանդակության ռազմավարության մշակում, որը ենթադրում է խնդիրը լուծելու կամ նպատակին հասնելու բովանդակային քայլերի հաջորդականությունը:
 • Բովանդակության ռազմավարությունը վերջնական տեսքի բերելու համար, առանձնացվում են բովանդակության ռազմավարության մեջ առկա բովանդակության օրինակները և կատարվում է բովանդակության էսքիզավորում, որը ենթադրում է բովանդակության, այդ թվում տեքստային և վիզուալ բովանդակության հիմնական կառուցվածքի մշակում
 • Վերոնշյալ փուլը ավարտին հասցնելուց հետո տեքստային բովանդակության էսքիզները և կառուցվածքը տրամադրվում է Content writer-ին կամ Copy writer-ին, իսկ վիզուալի մասով էսքիզները և կառուցվածքը տրամադրվում է ըստ անհրաժեշտության լուսանկարչին, վիդեո օպերատորին և մոնտաժողին, ինչպես նաև դիզայներին: Վերոնշյալ content/copy writer-ը և վիզուալ բովանդակության մասնագետները աշխատում են SMM մասնագետի հետ ուղիղ կապ պահպանելով և հիմք ընդունելով SMM մասնագետի կողմից դուրս բերված կարիքները:
 • Սոց ցանցերում իհարկե անհնար է որ ընկերության մասին գոնե մեկ անգամ չգրվի բացասական կարծիք, մեկնաբանություն կամ որևէ գրառում, ուստի պետք է նախօրոք ֆիքսել նաև բացասականի դեմ պայքարելու մեթոդները, այս փուլում ֆիքսվում են նաև հնարավոր այլ ռիսկերի կառավարման մեթոդները:
 • Որոշ դեպքերում զուգահեռ, իսկ որոշ դեպքերում բովանդակությունը ստանալուց հետո կատարվում է մարքեթինգային արշավի գովազդային բյուջետավորում, որի համար որոշ դեպքերում հիմք ենք վերցնում նախկին տվյալները, որոշ դեպքերում փորձաշրջանի տվյալները, և հատուկ բանաձևերի և մեթոդների օգնությամբ կատարվում է հաշվարկը:

ԴԻՍՏՐԻԲՈՒՑԻԱ

 • Ըստ սահմանած ռազմավարության մեկնարկում ենք բովանդակության մատակարարումը սահմնաված աուդիտորիային/սեգմենտին, սահմանված սոց ցանցերում և սահմանված մեթոդներով, այսինքն մեկնարկում է հաղորդակցությունը
 • Ըստ սահմնված բովանդակության ռազմավարության, պլանավորման և բյուջետի մեկնարկում ենք գովազդը
 • Ընթացիք կոմունիկացիա ենք վարում սեգմենտի հետ, որը կարող է ենթադրել կոմունիկացիա ինչպես մեկնաբանություններում, այդպես էլ մեսինջերներում
 • Կատարվում է ընթացիկ արդյունքների մոնիթորինգ, հարկ եղած դեպքում իրականացվում է բարելավվում
 • Ավարտվում է մարքեթինգային արշավը

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԱՓՈՒՄ Եւ ԲԱՐԵԼԱՎՎՈՒՄ

 • Կատարվում է արդյունքների չափում և վերլուծություն, որի համար օգտագորվծում է հատուկ մեթոդներ և բանաձևեր
 • Վերլուծության հիման վրա կատարվում են ենթադրություններ, որոնք արդեն հիմք են ծառայում հաջորդ ռազմավարությունների համար
ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ԲՈԼՈՐ 8P-ԵՐԻՑ ՈՒՂԻՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ Է PROMOTION-Ի ՀԱՄԱՐ, ՍՏՈՐԵւ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ԱՅՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԵՏ ՄԵՆՔ ՇՓՎՈՒՄ ԵՆՔ
PROMOTION-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

ՆՊԱՏԱԿ՝ ՎԱՃԱՌՔ
1
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ Եւ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Այս փուլում ներառված են հիմնական հետևյալ գործընթացները՝

 1. Նպատակի սահմանում (SMART)
 2. Հետազոտություն (ընկերության մարքեթինգային աուդիտ, մրցակիցների հետազոտություն, թիրախային լսարանի բացահայտում և հետազոտություն, միջազգային փորձի ուսումնասիրություն)
 3. Ռազմավարության կազմում, որի մեջ ներառված է բովանդակության ռազմավարությունը և բյուջետավորումը
 4. 8P-ի գործընթացների մշակում, թեսթավորում և աուդիտ
 5. Թիմի ձևավորում և թրեյնինգ
 6. KPI-ների (key performance indicator) սահմանում
 7. Վերհսկողական և չափման մեխանիզմի և մեթոդների սահմանում
 8. Մտքերի քարտեզագրում (mingmapping)
2
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ/BRAND AWARNESS
Մոտեցում USER-ին, կամ USER-ի մոտեցում offer-ին, այստեղ ունենք 3 կարևոր պայման՝
 1. Մոտեցում թիրախավորված մարդուն
 2. Քոնթենթի միջոցով էմոցիայի ստեղծում և CTA-ի տրամադրում
 3. Անհատականացված offer
3
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
"EYECONTACT", առաջին շփում, այստեղ սկզբունքային է՝

 1. դրա հասանելի և հեշտ լինել
 2. արագությունը
 3. միևնույն ժամանակ հարմարավետությունը
4
ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ Եւ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Ճանապարհի այս կետին user-ը բացահայտում է մեզ, հասկանում է թե որքանով ենք մենք համապատասխան իրեն, կամ ինքը մեզ:
5
LEAD
Այստեղ user-ը սառը վիճակից դառնումա է տաք, հաջորդ քայլերի համար կարևոր է արագությունը և համապատասխան կոմունիկացիան
6
ՍՊԱՍՈՒՄ/WAITING
Սպասում ենք հաճախորդի որոշմանը, անտեսանելի ձեռքով փորձում ենք նրան բերել դեպի հաջորդ փուլ։
7
ԳՈՐԾԱՐՔ/DEAL/CONVERSION
Այս փուլում հաճախորդը կատարեց գնումը։
8
Հաճախորդի պահպանում
Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է հաճախորդի պահպանումը, նրանից մաքսիմալ արժեք ստանալը, որը մեզ թույլ կտա մարքեթինգային ռեսուրսների նվազագույն օգտագործման արդյունքում ձեռքբերել առավելագույն արդյունք
ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

ENGAGEMENT RATE (ER)

POST ENGAGEMENT ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ
աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 1% – ER 1.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 1.5% – ER 2.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 2.5% – ER 3%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 3% - ER 5%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 5% – ER 7%


PAGE LIKES ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ
աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 0.7% – ER 1%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 1% – ER 1.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 1.5% – ER 2%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 2% - ER 3%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 3% – ER 4%

THRUPLAY VIDEO VIEWS ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 3% – ER 3,5%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 3,5% – ER 4,5%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 4,5% – ER 8%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 8% - ER 10%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 10% – ER 15%

2-SECOND CONTINUOUS VIDEO VIEWS ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 6% – ER 8%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 8% – ER 10%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 10% – ER 18%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 18% - ER 25%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 25% – ER 35%

MESSAGES ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 0.1% – ER 0.2%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 0.2% – ER 0.3%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 0.3% – ER 0.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 0.5% - ER 0.9%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 0.9% – ER 1.2%

LEAD GENERATION ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 0.1% – ER 0.2%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – ER 0.2% – ER 0.3%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – ER 0.3% – ER 0.4%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – ER 0.4% - ER 0.8%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – ER 0.8% – ER 1%


CLICK-THROUGH RATE (CTR)

WEBSITE TRAFFIC ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – CTR 0.2% – CTR 0.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – CTR 0.5% – CTR 0.8%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – CTR 0.8% – CTR 1.2%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – CTR 1.2% - CTR 1.5%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – CTR 1.5% – 2%

AD RECALL LIFT RATE (ARLR)

BRAND AWARENESS ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – ER 1.5% – 2%
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000 – 2% – 3%
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000 – 3% – 4%
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 4% - 5%
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 5% – 8%

*Նորմատիվից շատ քիչ դեպի ներքև շեղումը ենթադրում է խնդիր քոնթենթի հետ, կեսից ավելի շեղումը՝ խնդիր սեգմենտի հետ: Նորմատիվից բարձր լինելը լավ է, և խոսում է արդյունավետ գովազդային արշավի մասին:

FREQANCY

FREQUANCY 24 ԺԱՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – 2
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000– 1.7
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000– 1.5
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 1.3
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 1.2

FREQUANCY 5 ՕՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – 4
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000– 2.2
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000– 1.5
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 1.3
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 1.2

FREQUANCY 7 ՕՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՐ

աուդիտորիայի չափս՝ 10,000 – 30,000 – 5
աուդիտորիայի չափս՝ 30,000 – 100,000– 3
աուդիտորիայի չափս՝ 100,000 – 200,000– 2
աուդիտորիայի չափս՝ 200,000 – 1,000,000 – 1.5
աուդիտորիայի չափս՝ 1,000,000+ – 1.4

*Գովազդը հիմնական դեպքերում լավագույնս օպտիմիզացվում է երբ այն գործում է 4-5 օր: