ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՀԵՌ՝ +374 15 777 111 (Հայաստան)
+7 499 113 39 99 (Россия)
+44 20 4577 0070 (Europe)
+1 323 723 39 21 (USA and other)

ԷԼ ՀԱՍՑԵ՝ support@ssbacademy.am
ՀԱՍՑԵ
Հայաստան, ք․ Երևան, Սայաթ Նովա պողոտա, 40 շենք, 0010
2-րդ հարկ, 82/25 գրասենյակ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ
ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ-ՈՒՐԲԱԹ՝ 9:30-18:30
ՇԱԲԱԹ՝ 10:00-14:00

© 2021. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են. SSB ACADEMY
ՊԱՏՎԻՐԵՔ ՀԵՏԱԴԱՐԱՁ ԶԱՆԳ, ԹՈՂԵ՛Ք ՁԵՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱԱՀԱՄԱՐԸ, Եւ ՄԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԱՊ ԿՀԱՍՏԱՏԵՆՔ ՀՆԱՐԱՎՈՐԻՆՍ ԿԱՐՃ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ
ԵԹԵ ՁԵՐ ՀԱՐՑԸ ՇԱՏ ՇՏԱՊ Է ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ ՄԵԶ ՀԻՄԱ
+374 15 777 111