ՆԱԽԱԳՐԱՆՑՈՒՄ
BUSINESS UP ԱԿՈՒՄԲԻՆ
խնդրում ենք լրացնել ճշգրիտ տվյալներ
ՁԵՐ ԱՆՈՒՆԸ Եւ ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ
ՁԵՐ ԷԼ. ՀԱՍՑԵՆ
ՁԵՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԸ
ՁԵՐ ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ (ՕՐ, ԱՄԻՍ, ՏԱՐԻ)
ԵՐԲԵՎԷ ՄԱՍՆԱԿՑԵ՞Լ ԵՔ SSB ACADEMY-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ
ԶԲԱՂՎՈ՞ՒՄ ԵՔ ԲԻԶՆԵՍՈՎ
ԱՇԽԱՏՈ՞ՒՄ ԵՔ ԻՆՉ-ՈՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵ՛Ք ՁԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ, ՊԱՏՄԵ՛Ք ԹԵ ԻՆՉ ՄԱՍՆԱԳԵՏ ԵՔ։ ԵԹԵ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՔ ՀԻՄՆԱԴՐԵԼ ԲԻԶՆԵՍ ԿԱՄ ԶԱՐԳԱՆԱԼ ՈՐՊԵՍ ՄԱՍՆԱԳԵՏ, ԱՊԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵ՛Ք ԱՅԴ ԱՄԵՆԸ ԱՌԱՎԵԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ։
Ո՞ՐՆ Է ՁԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ԱՌԱՋԻԿԱ 1 ՏԱՐՎԱ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ։ Ի՞ՆՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԵՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼ 1 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ԱՅՍ ՕՐԸ։
Ո՞ՐՆ Է ՁԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ԱՌԱՋԻԿԱ 3 ՏԱՐՎԱ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ։ Ի՞ՆՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԵՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼ 3 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ԱՅՍ ՕՐԸ։
Ո՞ՐՆ Է ՁԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ԱՌԱՋԻԿԱ 20 ՏԱՐՎԱ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ։ Ի՞ՆՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԵՔ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼ 20 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ԱՅՍ ՕՐԸ։
ԻՆՊԵ՞Ս ԵՔ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ ՓՈՂԻՆ: Ի՞ՆՉ Է ԱՅՆ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ: ԵՂԵ'Ք ՀՆԱՐԱՎՈՐԻՆՍ ԱՆԿԵՂԾ:
Ի՞ՆՉ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՔ ՈՐՊԵՍ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
Ի՞ՆՉ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ ՁԵՐ ՀԻՄՆԱԴՐԱԾ ԿԱՄ ՆՈՐ ՀԻՄՆԱԴՐՎՈՂ ԲԻԶՆԵՍԸ։
Ի՞ՆՉՆ Է ՁԵԶ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼ ՁԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ

© 2021. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են. SSB ACADEMY